Denna webbplats vänder sig till läkare

Baltic Symposium on Cardiorenal syndrome

The symposium reflects current research and development in a joint collaboration between Lithuania, Latvia, Estonia, Poland and Skåne University Hospital, Sweden, including both nephrology and cardiology.

  • När: 20–21 september.
  • Plats: Digitalt. (Hela symposiet genomförs på engelska.)
  • Arrangör: Njurmedicinska kliniken, SUS, Malmö, och institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö.

Program finns på: njurmed.se

Registrering senast 15 september till: agne.laucyte@gmail.com eller anders.christensson@med.lu.se