Denna webbplats vänder sig till läkare

Barnet i historien – värnlöst offer eller på piedestal?

Barnet i historien – värnlöst offer eller på piedestal? Seminarium torsdagen den 12 februari, kl 16.30–18.30, sal F1, Centralblocket, Skånes universitetssjukhus, Lund, i arrangemang av Enheten för medicinens historia, Lunds universitet

Program

Lars H Gustafsson: Barnperspektiv, barnets perspektiv eller »childism«?

Eva Österberg: Barndomen i backspegeln – från medeltid till nutid

Marie Köhler: Barnets rätt till hälsa

Paneldiskussion

Fritt inträde. Ingen föranmälan krävs