Denna webbplats vänder sig till läkare

Barnkirurgi – Nya kirurgiska tekniker

Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap.

  • Tid: 8 februari kl 18.00.
  • Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg samt Zoom.

Program:

Robotresan – Pia Löfgren, överläkare och Marie Andersson, överläkare

Minimal invasiv intratorakal kirurgi på barn – Anders Sandin, överläkare

Laparoskopisk IBD-kirurgi på barn – Matilda Bräutigam, överläkare

Aktuell Zoom-länk till mötet mailas ut den 23 januari.
Samkväm-middag, huvudrätt, efterrätt, öl/vin/vatten/kaffe 250 kr, betalas med kort på plats.

Om Du vill vara med på det fysiska mötet och säkra en plats till middagen föranmäl dig gärna till