Barnneuropsykiatriska sektionen, utbildningsdagar

Barnneuropsykiatriska sektionen (SFBUP), utbildningsdagar 16–17 mars, Bonnierhuset, Stockholm

Tema: Problembeteende vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – hur kan man upptäcka och vad kan man göra?

För ytterligare information, se http://www.akademikonferens.uu.se/bnps2015