Barnradiologi: Från svart och vitt till färgglad funktion

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap.

  • När: 22 september kl 18.00.
  • Plats: Zoom-möte.
  • Föredragshållare: Yvonne Simren, Charlotte de Lange och Hanna Hebelka.

Arrangör: Institutionen för kliniska vetenskaper, radiologi barn, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Aktuell Zoom-länk till mötet kommer att mailas ut den 20 september.