Denna webbplats vänder sig till läkare

Barnurologi

Barnurologi, Uppsala universitet

Målgrupp: ST-läkare och specialister inom barnkirurgi, urologi, pediatrik, kirurgi och allmänmedicin samt till uroterapeuter och sjuksköterskor verksamma inom området. 

Fullständiga kursprogram publiceras kontinuerligt fr o m mars/april 2016 . Anmälan kan göras fram till ca två veckor före respektive kursstart. Anmälan görs via www.uppdragsutbildning.uu.se