Denna webbplats vänder sig till läkare

Basal interaktiv endoskopi i simulatormiljö,

Basal interaktiv endoskopi i simulatormiljö, kurs 12–14 mars, CAMST, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Målgruppen är ST-läkare i början av utbildningen inom kirurgi och allmän internmedicin med speciellt intresse för gastroenterologi

För ytterligare information, se http://www.camst.se eller kontakta e-post: radmila.mrnjevica@karolinska.se