Basal interaktiv endoskopi i simulatormiljö

Basal interaktiv endoskopi i simulatormiljö, kurs 12–14 mars, CAMST, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Målgruppen är ST-läkare i början av utbildningen inom kirurgi och allmän internmedicin med speciellt intresse för gastroenterologi

För ytterligare information, se http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker–enheter/CAMST/Vidareutbildning/Bildstyrdintenvention/Basal-interaktiv-endoskopi-i-simulatormiljo/