Denna webbplats vänder sig till läkare

Basal interaktiv endoskopi i simulatormiljö,

Basal interaktiv endoskopi i simulatormiljö, kurs 25–27 mars, CAMST, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Kursen vänder sig till läkare i början av ST-utbildningen inom kirurgi och avser att ur ett praktiskt perspektiv med interaktiv endoskopisk simulatorträning och föreläsningar belysa gastroskopi- och koloskopiteknik samt handläggning av vanligt förekommande sjukdomstillstånd som handläggs med interaktiv endoskopi

Kursansvarig: Lars Enochsson, e-post: lars.enochsson@ki.se

För anmälan, kontakta till Radmila Mrnjevica, e-post: radmila.mrnjevica@karolinska.se