Denna webbplats vänder sig till läkare

Basal interaktiv laparoskopi i simulatormiljö

Basal interaktiv laparoskopi i simulatormiljö, kurs 17–19 februari 2016, CAMST, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Utbildningen riktar sig till ST-läkare i kirurgi, gärna tidigt under utbildningen, som en introduktion innan praktisk utbildning på patienter påbörjas

För mer information och anmälan, kontakta e-post: radmila.mrnjevica@karolinska.se