Denna webbplats vänder sig till läkare

Basal laparoskopi i simulatormiljö och basal kirurgisk teknik 2.0 BKT

Utbildningen riktar sig till ST-läkare i kirurgi, gärna tidigt under utbildningen som en introduktion innan praktisk utbildning på patienter påbörjas.

Datum: 15–19 oktober 2018.

Plats: CAMST, Hälsovägen 11 plan 8, Technology and Health. (Byggnaden ligger vid huvudentrén till Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.)

Kursen ger deltagaren stora möjligheter att träna upp sin basala kirurgiska teknik på modeller och preparat samt träning av sin visospatiella förmåga i flera olika laparoskopiska simulatorer. Kursen är anpassad till kurskraven för den gemensamma kunskapsbasen enl SoS:2015.

Pris: 20 000 SEK, exkl moms. I priset ingår lunch och fika.

Kursansvarig: Ann Kjellin, ann.kjellin@sll.se. Kurssekreterare: Radmila Mrnjevica, 08-585 823 72, 070-725 33 05.

Anmälan – här.