Denna webbplats vänder sig till läkare

Kurs för ST-läkare: Basal laparoskopi i simulatormiljö

Kursen riktar sig till ST-läkare i kirurgi, gärna tidigt under utbildningen, som en introduktion innan praktisk utbildning på patienter påbörjas. Deltagarna får goda möjligheter att träna upp sin visuospatiella förmåga i flera olika specifika laparoskopiska simulatorer. Utbildningen sker under tre dagar på heltid. Målsättningen är att deltagarna ska uppnå en standardiserad skicklighetsnivå vid manuellt genomförande av de olika bildstyrda interventionerna.

För fullständig information om datum, plats, kostnad, anmälan, etc. klicka här .