Denna webbplats vänder sig till läkare

Berndt Ehinger-dagen

Sydsvenska Medicinhistoriska sällskapet

  • Datum: 6/9 2022 kl 18.00.
  • Lokal: Föreläsningssal F1, Lunds universitetssjukhus, Entrégatan 7, Lund.

Föreläsning: Lars Lidgren: Vårt ben – ett skört organ där gifter samlas.

Därefter mingel på Livets Museum för medlemmar i SMHS.

Anmälning till minglet görs genom inbetalning av 100 kr till pg 631540-2 senast den 2 september.

Tillträde till föreläsningen är fritt och kräver inte förhandsanmälan.