Denna webbplats vänder sig till läkare

Berndt Ehingerföreläsning – Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet

Årets Berndt Ehingerföreläsning anordnad av Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet.

Tid: Fredagen den 6 september kl 18.00. 

Plats: Aulan, sjukhusblocket Skånes universitetssjukhus, Lund.

Föreläsare: John E. Dowling, Boston, Mass. USA.

Föreläsning: Night blindness. Visual pigments and vitamin A. From ancient Egypt to the present. Föreläsningen är öppen för allmänheten.

Efter föresläsningen mingel på Livets museum för medlemmar i SMHS. Obligatorisk anmälan genom inbetalning av 100 kr till pg 631540-2 senast den 30 augusti. OBS: Notera namn i meddelanderutan.