Denna webbplats vänder sig till läkare

Berzelius-symposium om fetma

Fetma utgör ett folkhälsoproblem men är heterogent och det finns olika risknivåer hos olika individer med fetma. Behandlingen har också utvecklats. Vid symposiet vill vi försöka belysa dessa många aspekter samt även ha en debatt om hur vården ska kunna möta utmaningen med fetma och på vilket sätt samverkan mellan olika aktörer bäst kan ske.

Tid och plats: Den 20–21 maj. Digitalt (eventuellt några få i en lokal i Malmö beroende på pandemiläget).

Arrangörer: Svenska Läkaresällskapet i samarbete med det strategiska forskningsområdet Epidemiologi för hälsa (SFO EpiHealth) vid Lunds och Uppsalas universitet, Region Skåne samt Svensk förening för obesitasforskning.

Mera information och registrering via denna länk:

https://www.sls.se/utbildning/utbildningsaktiviteter/bz-104-obesity-as-an-individual-and-societal-challenge–new-directions/