Denna webbplats vänder sig till läkare

Bridging the Baltic

Bridging the Baltic – transfers of medical knowledge in the Baltic Sea region 1850–2000, symposium 8–10 oktober, Universitetsaulan, Lund

Ett 30-tal medicinhistoriker från länderna runt Östersjön föreläser utifrån frågeställningen: »Hur har medicinsk kunskapsöverföring i Östersjöområdet påverkat medicinen som disciplin och sjukdomen som erfarenhet under 1800- och 1900-talet?«

För mer information och program, se: http://www.med.lu.se/klinvetlund/medicinens_historia/aktuellt

Fritt inträde. Föranmälan uppskattas