Denna webbplats vänder sig till läkare

Cannabisbruk – konsekvenser för individ och samhälle

Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap

  • Tid: 19 april kl 18.00.
  • Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Föredragshållare: Per Nellgård, överläkare anestesi och intensivvård, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Samkväm-middag, huvudrätt, efterrätt, öl/vin/vatten/kaffe 250 kr, betalas med kort på plats.

Om Du vill vara med på det fysiska mötet och säkra en plats till middagen föranmäl dig gärna till info@goteborgslakaresallskap.se

Aktuell Zoom-länk till mötet kommer att mailas ut den 17 april.