Denna webbplats vänder sig till läkare

Charlotte Yhlen – en bortglömd pionjär

Charlotte Yhlen – en bortglömd pionjär, föredag onsdagen den 2 april, kl 18.30, Konsertsalen, Dunkers kulturhus, Helsingborg

Charlotte Yhlen (1839–1919) från Helsingborg är den första svenska kvinnan med läkarutbildning i modern tid. Ny medicinhistorisk forskning har kunnat kasta ljus över hennes innehållsrika liv

Föreläsare: Tomas Bro, doktorand i medicinhistoria vid Lunds universitet

Entréavgiften är 40 kr (köps på plats eller via Ticnet)