Denna webbplats vänder sig till läkare

Chefsföreningen i Stockholm, seminarium

Chefsföreningen i Stockholm, seminarium onsdagen den 25 november, kl 17.00–20.00, Sveriges läkarförbund, Villagatan 5, Stockholm

Framtidens sjukvård – från konceptlösning till verklighet

Medverkande: Karin Båtelson, Henrik Gaunitz, Per Anders Flordal och Jens Jacob Fredriksson

Anmälan görs senast den 15 november per e-post: mikael.rolfs@slcf.se

Deltagandet är kostnadsfritt för medlem i Chefsföreningen, icke medlem betalar 100 kr