Denna webbplats vänder sig till läkare

Chefsföreningens temadag 2023

Årets tema: Vem leder hälso- och sjukvård och hur leds den? – en Nordisk jämförelse

  • Tid: 3 maj.
  • Plats: Läkarförbundets lokaler på Villagatan 5, Stockholm.

Läkares kompetens och erfarenhet behövs, i den kliniska vardagen men även i styrningen av hälso- och sjukvård. Men vilken roll tar läkaren i olika styrmodeller och hur ser man från ledande nivåer på läkares bidrag i strategisk och operativ ledning?

Mer information och länk till anmälan hittar du här.