Denna webbplats vänder sig till läkare

Covid-19-infektion och hemostas

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap. 

  • Datum: 1 september kl 18.00 (Zoom-möte).
  • Föredrag: Tromboembolism vid covid-19 – Vladimir Radulovic. Vaccininducerad immun trombotisk trombocytopeni (VITT) – Fariba Baghaei.

Aktuell Zoom-länk till mötet kommer att mailas ut den 30 augusti.