Denna webbplats vänder sig till läkare

Covid-19 och jämlik hälsa: Är faran över nu? 

  • Tid: Torsdag 9 juni 2022 kl 12.00–13.00.
  • Plats: Digital lunchföreläsning via Teams.
  • Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.
  • Föredragshållare: Maria Albin, läkare och professor i arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet.
  • Arrangör: Transkulturellt centrum.

Under våren har medias tidigare starka fokus på covid-19 och vaccination avlösts av rapportering från krigets Ukraina. Innebär det att covid-19-pandemin nu är ett avslutat kapitel för Sveriges del? Eller finns kvarstående risker? Hur rustar vi oss för att klara kommande vågor av pandemin bättre? Och vilka lärdomar kan vi ta med oss i framtida kris- och beredskapsplanering utifrån de svårigheter vi har stött på under covid-19-pandemin?

Under denna digitala lunchföreläsning gästas vi av Maria Albin, läkare och professor i arbets- och miljömedicin vid Karolinska Institutet.

Maria Albin var en av dem som tidigt under pandemin rapporterade om en kraftigt förhöjd överdödlighet i covid-19 hos medelålders och äldre personer med migrationsbakgrund (https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/originalstudie/2020/06/stora-skillnader-i-overdodlighet-varen-2020-utifran-fodelseland/). Vid denna föreläsning summerar hon kunskapen om covid-19 och jämlik hälsa och blickar framåt.

Sista anmälningsdag: Ingen, men föranmälan krävs för att få tillgång till länk.

Mer information och anmälan: https://events.magnetevents.com/Event/covid-19-och-jamlik-halsa-ar-faran-over-nu-48208/.