Denna webbplats vänder sig till läkare

Den akut hjärtsjuka patientens diagnostik

Den akut hjärtsjuka patientens diagnostik, kurs 19–20 maj, Karolinska institutet Science Park, Solna, i arrangemang av Karolinska universitetssjukhuset och Siemens Academy

Målgruppen är läkare under specialistutbildning eller färdiga specialister inom alla specialiteter som handlägger akut hjärtsjuka patienter Främst riktar sig kursen till läkare inom akutmedicin, kardiologi och internmedicin. Den behandlar både den urakuta diagnostiken och den diagnostik som blir aktuell för inneliggande patient i anslutning till ett akut insjuknande

Kursen är granskad och godkänd av Lipus (Lipus-nr 20150106)

För fullständig kursbeskrivning, se http://www.lipus.se