Denna webbplats vänder sig till läkare

Den femte workshopen i narrativ medicin

Två dagar runt temat narrativ medicin. Nationella talare samt praktiska gruppövningar utifrån texter, konst och berättelser.

Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor och alla som arbetar i vården men också de som intresserar sig för berättelsens betydelse i sjukvården.

Keynote speakers: Johan Cullberg, psykiater, Emmanuel Ezra, kirurg, Astrid Seeberger, läkare, Jacob Hirdwall, Dramatiska institutet samt Hans-Inge Persson, närståenderepresentant.
Tid: den 22–23 Januari 2021.

Plats: Sahlgrenska universitetssjukhuset – medicinkliniken Mölndal. OBS: Antalet platsererbjuds i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi följer löpande VGR:s och FHM:s rekommendationer gällande konferenser.

Program och anmälan till workshopen: www.narrativmedicin.se.

Arrangör: Svensk förening för narrativ medicin i samarbete med Sahlgrenska niversitetssjukhuset – medicinkliniken Mölndal, Sjukhuskyrkan Kungälvs sjukhus och Columbia University, New York.