Denna webbplats vänder sig till läkare

Diabetes och hjärnan – nedsatt kognition och demensrisk

Allt fler patienter med diabetes löper risk för dessa problem som kan medföra öka risker för sviktande hälsa samt brister i förståelse och följsamhet till den egna ordinerade behandlingen. Dessa frågor diskuteras vid ett internationellt symposium.

  • Tid: 15–16/9 2023.
  • Plats: Steno Diabetes Centre, Herlevs sjukhus, Köpenhamn.

Arrangör är professor/överläkare Jörgen Rungby.

Kostnadsfritt deltagande med anmälan senast den 1/8.  För detaljer om program och anmälan v.g. kontakta peter.nilsson@med.lu.se