Diabetologi: SGLT2-hämning – enkelt och revolutionerande för diabetes, hjärta och njurar

Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap

  • Tid och plats: 2 mars kl 18.00, Zoom-möte

Föredragshållare: Björn Eliasson, professor, överläkare, och Annika Dotevall, med dr och överläkare.

Aktuell Zoom-länk för mötet mailas ut den 28 februari.