Denna webbplats vänder sig till läkare

Diagnoser och evidens i psykiatrin

Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap

  • Tid och plats: 26 januari 2022 kl. 18.00 (endast Zoom-möte)
  • Föredragshållare: Mikael Landén, professor i psykiatri

Med utgångspunkt från sin bok »Galenskap – en bok om vetenskap« diskuterar föreläsaren svårigheter och fallgropar med diagnostik och evidens i psykiatrin.

Zoom-länk till mötet mailas ut den 24 januari.