Denna webbplats vänder sig till läkare

Diagnostik av ischemisk hjärtsjukdom, fortbildningskurs

Diagnostik av ischemisk hjärtsjukdom, fortbildningskurs 19–21 november, Danderyds sjukhus

Målgruppen är läkare med kardiovaskulärt intresse inom klinisk fysiologi, kardiologi, internmedicin, allmänmedicin och toraxkirurgi. Kursen är även öppen för biomedicinska analytiker och sjuksköterskor som arbetar med noninvasiv hjärtdiagnostik

Gästföreläsare: Lawrence M Phillips, USA

Kursledare: Anders T Nygren

För mer information och program, se http://www.ds.se/Om-oss/Utbildning/Kurs-ischemisk-hjartsjukdom eller kontakta e-post: gunilla.jansson@ds.se alernativt e-post: martina.bjerver@ds.se

 

Sista anmälningsdag är den 7 oktober