Denna webbplats vänder sig till läkare

Digitala kurser i palliativ vård

21 september kl 13.00–16.00: Vad behövs för att kunna ge god palliativ vård på sjukhus? 

19 oktober kl 13.00–16.00: Etisk reflektion i vårdens vardag – hur gör vi? 

16 november kl 13.00–16.00: Palliativ vård i äldreomsorgen.

Utbildningarna arrangeras i samarbete mellan Nationella rådet i palliativ vård och Betaniastiftelsen. För program och anmälan se betaniastiftelsen.nu