Denna webbplats vänder sig till läkare

Distriktsläkarföreningens fullmäktigemöte 2014

 

Svenska distriktsläkarföreningens fullmäktigeledamöter kallas härmed till ordinarie fullmäktigemöte i Stockholm fredagen den 4 april 2014, kl 10.00–17.00.

Motioner till fullmäktigemötet kan väckas av lokalavdelning eller enskild medlem och skall vara styrelsen tillhanda senast den 17 februari under adress Svenska Distriktsläkarföreningen, Box 5610, 114 86 Stockholm, fax 08-790 33 95, e-post: anne-marie.johansson@slf.se

Föredragningslista och övriga handlingar kommer att sändas till fullmäktigeledamöterna i början av mars.