Denna webbplats vänder sig till läkare

Distriktsläkarföreningens fullmäktigemöte

  • Tid: 28 april kl 10.0–17.00.
  • Plats: Stockholm.

Svenska distriktsläkarföreningens fullmäktigeledamöter kallas härmed till ordinarie fullmäktigemöte. Motioner kan väckas av lokalavdelning eller enskild medlem och ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari under adress Svenska Distriktsläkarföreningen, Box 5610, 114 86 Stockholm.

Föredragningslista och övriga handlingar kommer att sändas till fullmäktigeledamöterna senast två veckor före fullmäktigemötet.