Denna webbplats vänder sig till läkare

DLF:s fullmäktigemöte 2016

Svenska distriktsläkarföreningens fullmäktigeledamöter kallas härmed till ordinarie fullmäktigemöte i Stockholm fredagen den 15 april, kl 10.00–17.00.

Motioner till fullmäktigemötet kan väckas av lokalavdelning eller enskild medlem och ska vara styrelsen tillhanda senast den 19 februari under adress: Svenska distriktsläkarföreningen, Box 5610, 114 86 Stockholm, e-post: helena.gronbacke@slf.se

Föredragningslista och övriga handlingar kommer att sändas till fullmäktigeledamöterna i mitten av mars.