Denna webbplats vänder sig till läkare

DLF:s fullmäktigemöte 2022

Svenska Distriktsläkarföreningen har härmed nöjet att inbjuda Dig att närvara vid årets fullmäktigemöte fredagen den 29 april 2022.

Plats: Läkarförbundets konferens, Villagatan 5, Stockholm.

Fullmäktigemötet börjar kl.10.00 och beräknas sluta kl. 17.00.
Kaffe och smörgås serveras i klubbvåningen från kl. 09.00.

Under fullmäktigemötet kommer också priset till Årets allmänläkarvän att delas ut. Priset ges till en person som under året bidragit till en positiv bild av allmänläkare och allmänmedicin.

Sista dag för anmälan är den 15 april.  Anmälan sker via mejl till julia.leander@slf.se, meddela även eventuella allergier.

Motioner till mötet skall vara styrelsen tillhanda senast två månader före mötet, dvs 29 februari.

Frågor besvaras av Julia Leander julia.leander@slf.se eller 08-790 33 91.