Denna webbplats vänder sig till läkare

EAPM 2016 – Transforming health through evidence and empathy

European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM) bjuder in till internationell konferensen Transforming health through evidence and empathy.

Datum: 16-18 Juni 2016.

Plats: Kulturens Hus i centrala Luleå.

Konferensen samlar forskare och kliniker som arbetar vid gränsytan mellan den fysiska och psykiska hälsan och har ett brett utbud, både kliniskt och forskningsinriktat, med ett starkt fokus på praktiska färdigheter. Bland representerade institutioner finns bland annat King’s College London, Oxford University, Toronto University och Mayo Clinic USA.

EAPM 2016 erbjuder 40 expertsymposier, inklusive Masterclass, sex kliniska och fyra forskarinriktade med internationellt framstående experter. Tio större föreläsningar med talare i världsklass och runt 40 parallella sessioner. 220 abstracts samt registrerade deltagare från 39 länder hittills.

Samordnare för EAPM 2016: Ursula Werneke, överläkare och docent i psykiatri.

Konferensen är LIPUS-certifierad för psykiatri, allmänmedicin, internmedicin och geriatrik. Deltagaravgift från 4250 kr till 5500 kr.

För mer information följ länken: EAPM 2016 program och registrering.