Denna webbplats vänder sig till läkare

ECMO, VK-svikt

Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap..

  • Tid: 24 maj kl 18.00.
  • Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg samt Zoom.

Samkväm-middag, huvudrätt, efterrätt, öl/vin/vatten/kaffe 250 kr, betalas med kort på plats. Aktuell Zoom-länk till mötet kommer att mailas ut 22 maj.

Om du vill vara med på det fysiska mötet och säkra en plats till middagen föranmäl dig gärna till info@goteborgslakaresallskap.se.