Denna webbplats vänder sig till läkare

EKG-tolkning

Målgrupp: ST-läkare inom allmänmedicin, internmedicin och akutsjukvård, gärna tidigt under sin ST-tjänstgöring. Även AT-läkare kan ha stor nytta av kursen. Kursen riktar sig också till biomedicinska analytiker och sjuksköterskor som ofta registrerar EKG och därmed även förväntas behärska grunderna i tolkningen. LIPUS har godkänt och granskat denna utbildning. LIPUS-nr: 20200057.

Datum: 5-8 oktober 2020.

Plats: Uppsala.

Anmälan kan göras fram till en vecka före kursstart.

Adress: Uppdragsutbildning, Box 256, 751 05 Uppsala, Telefon: 018-471 19 19, www.uppdragsutbildning.uu.se