Denna webbplats vänder sig till läkare

Emergency Pediatric Advanced Life Support (EPALS)

Emergency Pediatric Advanced Life Support (EPALS)

Tid: 20-21 november

Plats: Norrköping

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor involverade i omhändertagandet av det akut sjuka barnet, främst inom barnsjukvård, akutsjukvård, anestesi och primärvård.

Beskrivning: Omhändertagande av akut sjukt barn enligt ABCDE, avancerad barn-HLR, neonatal HLR, och omhändertagande av barn vid trauma. Utbildningen inkluderar webbaserad förberedelse inklusive pretest och praktiska moment i form av scenariobaserad träning och workshops.

Mer information och anmälan: vardgivarwebb.regionostergotland.se/epals