Denna webbplats vänder sig till läkare

En dag runt obesitasbehandling

Svensk förening för obesitasforskning och Svensk förening för obesitas och metabol kirurgi samarrangerar en dag som riktar sig till alla intresserade av behandlingsformerna vid obesitas, dess utmaningar och komplikationer. Huvudtalare är Nick Finer från University College, London.

Tid: Fredagen den 23 mars 2018, kl 09.00-16.00

Plats: Läkarsällskapet, Stockholm.

Anmälan till mötet sker genom mail till torsten.olbers@gu.se eller ingrid.larsson@medfak.gu.se.

Fullständig information som medlem finns på hemsidorna www.sfok.se och www.obesitasforskning.nu.