Denna webbplats vänder sig till läkare

En modern inkluderande krisberedskap – erfarenheter är färskvara

Datum: 2021-01-27

Tid: 09.30-10.30

Plats: Webbinarium

Arrangörer: Statens medicinsk-etiska råd i samarbete med Funktionsrätt Sverige

Hur involveras funktionsrättsrörelsen i utvärderingen av pandemin så att en krisberedskap kan utvecklas som inkluderar alla? Vilken statistik och vilka utvärderingar har gjorts från myndigheters sida när det gäller hur personer med funktionsnedsättning påverkats under pandemin? Hur ska man lära sig inför framtiden om man inte tar vara på den aktuella erfarenheten?

Program och anmälan: https://smer.se/calendar/en-modern-inkluderande-krisberedskap-erfarenheter-ar-farskvara/