Denna webbplats vänder sig till läkare

Etik för läkare, fortbildningskurs

Etik för läkare, fortbildningskurs 7–8 maj, Louis de Geer Konsert & Kongress, Norrköping

Ur programmet

• Fatta mer etiska och professionella beslut

• Bli en bättre forskare

• Få metoder för hur du hanterar etiska frågor och dilemman

• Lär dig hantera framtidens frågor

• Få en översikt över nya riktlinjer och lagar

För information och kursbeskrivning, se http://www.lipus.se (Lipus-nr 20140221)