Denna webbplats vänder sig till läkare

Etikdag. Behovsprincipen – vems behov talar vi om?

Behovsprincipen – vems behov talar vi om? Etikdag tisdagen den 3 november, kl 10.00–16.00, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm, i arrangemang av Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund

Hälso- och sjukvårdslagen utgår ifrån att vård ska ges efter behov, och i lagen anges att den som har det största behovet ska ges företräde. Men hur fungerar detta i praktiken? Vems behov talar vi egentligen om? Vem definierar behovet? Patienten? Vården? Politiken? Vilka behov är godtagbara?

För information och anmälan, kontakta e-post: agneta.ohlson@sls.se eller tel 08-440 88 75

Seminariet är kostnadsfritt