Denna webbplats vänder sig till läkare

Etikdag – post(?)pandemins etik

Svenska Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma etikdag 2021.

  • Tid: 29 november kl.10.00–16.00 
  • Plats: Zoom
  • Arrangörer: Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik samt Läkarförbundets etik- och ansvarsråd.

Medverkande: Karin Tegmark Wisell, Mathias Cederholm, Erica Falkenström, Josabeth Hultberg, Lars Sandman, Johan von Schreeb och Martina Gustavsson.

Moderatorer: Torsten Mossberg, och Mikael Sandlund.

Under dagen kommer vi att ta upp statens och regionernas roll vad gäller planering och målsättningar under pandemin. Vi kommer också att diskutera och problematisera kring debattklimatet, pandemins effekter på över- och underdiagnostik i primärvården, pandemiberedskap i organisatorisk belysning, horisontella prioriteringar och hur det är att arbeta i det oförutsedda. Dagen avslutas med en diskussion utifrån frågan: Hur väl förberedda är vi inför nästa pandemi/katastrof?

För mer information, program och anmälan, se www.sls.se