Denna webbplats vänder sig till läkare

Etikdagen 2022: Utmaningar vid kris, krig och katastrof

Etikdagen 2022 kommer att handla om utmaningar under kriser utifrån olika perspektiv. Under dagen kommer vi bland annat att få ta del av Socialstyrelsens kunskapsstöd rörande hur vården bör prioritera i händelse av krig, kris och katastrofer – när vårdbehovet vida överstiger de tillgängliga resurserna. Vidare kommer vi att belysa begreppet »Vård som inte kan anstå«, krigssjukvården samt gränssnittet mellan försvaret och civilsamhällets sjukvård. Slutligen kommer vi att diskutera varför vi tenderar att mer självklart välkomna människor som är närmare oss kulturellt och geografiskt än andra och vad detta betyder för rätten till hälsa som en mänsklig rättighet.

  • Tid: Torsdagen den 24 november kl. 10.00–15.00
  • Plats: Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Kostnad: 500 kr (medlem SLS eller SLF), 250 kr (medlem KUF eller SLFs student, SYLF), 800 kr (ej medlem). Lättare förtäring samt för- och eftermiddagskaffe ingår.
Kontaktperson: LIlian Lindberg, lilian.lindberg@sls.se
Arrangörer: Svenska läkaresällskapets delegation för medcinsk etik samt Sveriges läkarförbunds etik- och ansvarsråd.

Anmäl dig senast den 14 november. Program och anmälan finns på sls.se