Denna webbplats vänder sig till läkare

European Paediatric Advanced Life Support (EPALS)

Datum: 16–17 november och 19–20 november 2020

Plats: Norrköping

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor involverade i omhändertagandet av det akut sjuka barnet.

Innehåll: Kursen fokuserar på akut omhändertagande av akut sjuka barn såväl medicinskt som på grund av trauma. Kursen fokuserar på omhändertagande enligt ABCDE och innefattar avancerad barn-HLR, neonatal-HLR och omhändertagande av barn vid trauma. Kurslitteraturen är på engelska och kursen ges på engelska med en internationell fakultet.

Utbildningen inkluderar webbaserad förberedelse inklusive pretest och praktiska moment i form av scenariobaserad träning och workshops. Kursen avslutas med teoretisk och praktisk examination.

Mer information och anmälan: http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/epals

Sista anmälningsdag: 2 augusti