Denna webbplats vänder sig till läkare

European Trauma Course (ETC)

Datum: 4–6 november 2020

Plats: Norrköping

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor som tar hand om traumapatienter på akutrummet, det vill säga läkare och specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård, kirurgi och anestesi.

Innehåll: Kursen fokuserar på teamarbete, säker kommunikation och ledarskap inom teamen. Genom 30 olika scenarier tränas både medicinska och praktiska färdigheter vid traumaomhändertagandet. Kurslitteraturen är på engelska och kursen ges på engelska med en internationell fakultet.

Mer information och anmälan: http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/etc