Denna webbplats vänder sig till läkare

Evidensbaserade metoder inom företagshälsovård

Evidensbaserade metoder inom företagshälsovård, seminarium onsdagen den 12 februari, Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

För detaljerat program, se http://www.fhvmetodik.se/program

Deltagaravgiften är 800 kr + moms före 10 januari, 1 200 kr + moms efter 10 januari 

Anmälan görs via http://www.fhvmetodik.se/ebm

Sista anmälningsdag är den 5 februari