Evidensbaserade metoder inom företagshälsovård

Evidensbaserade metoder inom företagshälsovård, seminarium onsdagen den 12 februari, Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

För detaljerat program, se http://www.fhvmetodik.se/program

Deltagaravgiften är 800 kr + moms före 10 januari, 1 200 kr + moms efter 10 januari 

Anmälan görs via http://www.fhvmetodik.se/ebm

Sista anmälningsdag är den 5 februari