Denna webbplats vänder sig till läkare

Facklig baskurs i Västra Götalands läkarförening

Västra Götalands läkarförening inbjuder härmed till lokal facklig baskurs. Utbildningen sker i internatform. Alla fackliga ombud rekommenderas att gå Läkarförbundets baskurs (via förbundet eller VGLF) för att få kunskap och verktyg som behövs i uppdraget.

Tid: 22–23 oktober, kl 09.00. 

Plats: NÄÄS Fabriker http://www.naasfabriker.se/

Anmälan senast 6 september – sker genom att du fyller i blankett, rekvirerad per e-post från och återsänd till tanja.nordwall@slf.se. Antalet platser är begränsat. Först till kvarn!

Ur programmet: Introduktion till arbetsrätten; Rollen som facklig förtroendeman (Läkarförbundets organisation, arbetsmarknadens parter, lag om facklig förtroendeman m m); Medbestämmandelagen och samverkansavtal; Lokalt arbetsmiljöarbete; Lönebildning.

Du deltar med betald ledighet i enlighet med lagen om facklig förtroendeman (Du måste vara anmäld som facklig förtroendeman till arbetsgivaren).

Kostnader för mat och logi bekostas av läkarföreningen. Traktamente utgår ej.

Om du har några frågor om din anmälan kontakta Tanja Nordwall tel. 031-81 86 30 tanja.nordwall@slf.se.