Denna webbplats vänder sig till läkare

Farmakogenomik – individuell anpassning av läkemedel och dos

Under hösten 2021 anordnar Genomic medicine Sweden (GMS) en seminarieserie om precisionsmedicin och dess implementering i sjukvården.

  • När: 22 oktober kl 12.00–12.45.
  • Plats: Digitalt.

Föredragshållare: Mia Wadelius, professor, överläkare, klinisk farmakologi, Uppsala universitet, Akademiska laboratoriet och Erik Eliasson, professor, överläkare, klinisk farmakologi, Karolinska Institutet, Karolinska universitetslaboratoriet 

Höstens lunchseminarieserie med frågestund leds av Bo Jacobsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Målgrupp: Läkare eller andra yrkesgrupper inom sjukvården intresserade av att lära sig mer om genomik och precisionsmedicin och dess betydelse framöver i kliniken.

Seminarierna bygger på artiklar i Läkartidningens temanummer om genomik och precisionsmedicin i maj 2021.