Denna webbplats vänder sig till läkare

Farmakovigilansdag för hälso- och sjukvårdspersonal

Den 11 november 2021 är du som arbetar i hälso- och sjukvården välkommen på Läkemedelsverkets famakovigilansdag – en lärorik dag för dig som är intresserad av säkerhetsfrågor ur ett medicinskt och regulatoriskt perspektiv. Årets tema på farmakovigilansdagarna är säkerhetsuppföljning av vaccin mot covid-19.

  • Tid och plats: Torsdagen den 11 november klockan 13.00–16.45. Digitalt möte via Teams.
  • Sista anmälningsdag: Tisdag den 9 november 2021.
  • Målgrupp: Vi ser gärna deltagare som är engagerade i läkemedelssäkerhetsfrågor inom hälso- och sjukvården.
  • Kostnadsfritt.

För mer information, program och anmälan se: https://www.lakemedelsverket.se/sv/saker-anvandning/sakerhetsinformation/lakemedel-for-manniska/farmakovigilansdagarna-2021/farmakovigilansdag-for-halso–och-sjukvardspersonal#hmainbody2