Denna webbplats vänder sig till läkare

Filmfestival med narrativ medicin i fokus

»Vad är en människa?« är titeln på en filmfestival, inklusive seminarium och samtal, som Svensk förening för narrativ medicin anordnar i Göteborg.

Datum: 5–6 Nov 2020
Plats: Bio Capitol, Skanstorget 1, Göteborg.

Under två dagar visas fyra filmer med efterföljande samtal med inbjudna gäster och festivalens deltagare. Dagarna ges som en kurs och vänder sig till personer intresserade av vårdens berättelser. Filmmediet ses som ett verktyg för att reflektera runt vårdens värdefrågor. Samtliga filmer som visas knyter an till frågor som just nu står i centrum i vården.

För mer information: http://narrativmedicin.se/vad-ar-en-manniska/